Geld lenen kost geld

Hypotheeksoorten Hypotheekvormen
Verbouwhypotheek
Scheepshypotheek
Krediethypotheek
Zakelijke hypotheek
Woonhypotheek
Annu´teitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Spaarhypotheek
Beleggingshypotheek
Krediethypotheek
Hybridehypotheek
Levenhypotheek


Hybride hypotheek

Gedurende de looptijd kunt u de bestemming van (een deel van) uw premies veranderen van sparen naar beleggen en vice versa; tevens kan u veranderen van het ene beleggingsfonds naar het andere. Gedurende de looptijd lost u niets af, waardoor u maximaal fiscaal voordeel heeft. De hypotheekrenteaftrek geldt gedurende maximaal 30 jaar voor elke nieuwe hypotheek. Ook uw opgebouwde vermogen kunt u omzetten naar andere fondsen of van beleggen naar sparen en vice versa. Het rendement op de door u in beleggingsfondsen ingelegde premies voor de verzekering wordt bepaald door de behaalde beleggingsresultaten. Het sluiten van een overlijdensrisicovezekering is verplicht. Hierdoor komt bij overlijden van u of uw partner een bedrag tot uitkering dat gelijk is aan het bedrag dat u heeft meeverzekerd, het zogenaamde verzekerd kapitaal. U dient dit bedrag te gebruiken om de hypotheek af te lossen.