Geld lenen kost geld

Leenvormen

Krediet is een lening, meestal zonder onderpand, onder te verdelen in o.a: Persoonlijke Lening, Doorlopend Krediet, Rentekrediet

Hypotheek is een lening met een onderpand. Meestal grond of een gebouw.

Afhankelijk van het doel zijn er diverse soorten hypotheken welke diverse hypotheekvormen kennen:

Hypotheeksoorten Hypotheekvormen
Verbouwhypotheek
Scheepshypotheek
Krediethypotheek
Zakelijke hypotheek
Woonhypotheek
Annu´teitenhypotheek
Lineaire hypotheek
Spaarhypotheek
Beleggingshypotheek
Krediethypotheek
Hybridehypotheek
Levenhypotheek