Woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij.
Deze zijn gesorteerd op de eerste letter van het woord.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   Woorden met een U

UAV

Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken. Deze voorwaarden zijn door gebruik van de model koop-/aannemingsovereenkomst in de relatie consu-ment/bouwondernemer sterk op de achtergrond geraakt. De UAV worden nog wel toegepast bij het (laten) bouwen van een huis wanneer voor een consument een directievoerend architect optreedt die onder meer toezicht houdt op de bouw

Uitritvergunning

voor de toegang vanaf een bouwkavel naar de openbare weg is een gemeentelijke vergunning vereist.

Uitsluitingsclausule

Ook wel: privé-clausule.Een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De clausule wordt ook wel uitsluitingsclausule genoemd.

Uitwinning

Een vordering verhalen op de goederen van een schuldenaar

Unanieme meerderheid van stemmen

toestemming van alle aanwezige stemgerechtigden

Utiliteitsgebouw

Gebouwen als kantoren, scholen, fabrieken, kazernes, ziekenhuis e.d.

Uit bodemen

Het laagste punt bereiken en daar op stabiliseren

Uitnutten

Iets geheel benutten

Ultraconsumer

De consument die heel veel geld uitgeeft

Upschalen

schaalgrootte geven bij een onderneming

Upsizen

Het uitbreiden van een onderneming

Usp

Oftewel unique selling point

Underperformance

Het verschijnsel dat een aandeel een slechter rendement oplevert